EN | FI

3D-tutoriaali

Second Picture on omistettu alkuperäisille tutoriaaleille 3D-grafiikasta, Photoshopista, valokuvauksesta ja WWW-suunnittelusta.

Valokuvaupotus 3DS MAXissa

Photo montage using camera match in 3D Studio MAX

Picture 1. Valokuvamontaasi 3DS MAXissa.

05.10.2007 Kategoria: 3D (Renderöinti)
Valokuvaupotus tai valokuvamontaasi tarkoittaa kuvaa jossa 3D-malli upotetaan valokuvaan. Kuva 1 on esimerkki tällaisesta kuvasta. Tavoitteena on saada valokuvan sisällä oleva 3D-malli näyttämään mahdollisimman luonnolliselta. Korkealaatuisissa valokuvamontaaseissa 3d-mallit mielletään osaksi valokuvaa. Käyn tässä tutoriaalissa läpi valokuvaupotuksen tekemisen 3D Studio MAXissa.

Valokuvan ottaminen

Valokuva valokuvaupotusta varten

Picture 2. Alkuperäisestä valokuvasta ei löytynyt viittä pistettä, joiden koordinaatit olisi helppo mitata. Tästä johtuen lisäsin pöytään ja seinään pieniä mustia apupisteitä.

Koordinaatit 3DS MAXin Camera Match -toimintoa varten

Picture 3. Jotta 3DS MAXin Camera Match toimisi oikein, tulee kuvasta löytää vähintään viisi pistettä, joiden koordinaatit voidaan mitata.

Valokuvaa otettaessa tulee huomioida kuvan käyttötarkoitus. 3DS MAXissa kamera varustetaan samalla polttovälillä ja se sijoitetaan samaan kulmaan kuin oikea kamera, jolla valokuva otettiin. Jotta kamera voitaisiin sijoittaa ja polttoväli laittaa automaattisesti 3DS MAXissa, tulee valokuvasta tietää vähintään viiden pisteen koordinaatit. Kuvassa 3 on esimerkki koordinaateista. Kaikki pisteet eivät saa olla samassa tasossa ja on eduksi jos pisteet ovat eri puolella kuvaa. Kuvan 2 tilanteessa ei löytynyt tarpeeksi pisteitä, joiden koordinaatit voisi mitata. Siitä johtuen sijoitin pöydälle ja seinään neljä pientä mustaa paperinpalaa.

Koordinaattien mittaaminen

Kun kuva on otettu, tulee valittujen pisteiden koordinaatit mitata. Valitse jokin piste, josta tulee origo (0,0,0). Laske muiden pisteiden koordinaatit etäisyyksinä tuosta origo-pisteestä. Voit valita miten päin koordinaatisto on. Kuva 3 on esimerkki, jossa koordinaatit on laskettu senttimetreinä.

Taustakuva 3D Studio MAXissa

Valitse 3DS MAXissa jokin näkymä ja laita valokuva sen taustakuvaksi (Valikosta: View > Viewport Background...). Aseta Aspect Ratioksi: Match Bitmap. Laita sama kuva myös renderöinnin taustakuvaksi (Valikosta: Rendering > Environment...).

Camera Match 3DS MAXissa

Valaistus

Tavoitteena on luoda valaistus, joka on mahdollisimman samankaltainen valokuvassa olevan valaistuksen kanssa. Tehdessäni tämän sivun esimerkkikuvaa käytin Target Directional -valaisinta päävalona ja Skylight-valaisinta täytevalona.

Varjot ja Heijastukset

3D Studio MAX Camera Points

Picture 4. 3D Studio MAXissa kamera luodaan Camera Match -toiminnolla Camera Point helppereitä hyödyntäen. Tämän jälkeen luodaan valaistus ja objektit, jotka ottavat vastaan varjoja ja / tai heijastuksia 3D-mallista.

3D-mallin alle kannattaa luoda varjot ja mahdollisesti myös heijastukset, jotta renderöinnistä tulisi realistisempi. Jos 3D-mallisi on tasaisella alustalla, niin voit vain luoda Plane-objektin mallin alle vastaanottamaan varjoja. Kuvassa 4 näkyy oma esimerkkini. Valokuvassani seinät ovat lähellä, joten 3D-mallin varjojen pitäisi näkyä myös niissä. Varjoja varten olen luonut kaikenkaikkiaan kolme Plane-objektia. Kaikki Plane-objektit ottavat vastaan varjoja ja mallin alla olevassa Plane-objektissa näkyy myöskin mallin heijastus. Heijastukset ja varjot saadaan aikaiseksi käyttämällä Plane-objekteissa Matte/Shadow -materiaalia. Matte/Shadow -materiaali on hyvin yksinkertainen käyttää.

Renderöinti

Laita renderöintiresoluutioksi sama kuin valokuvan resoluutio. Voit renderöidä kuvan myös pienemmällä resoluutiolla, kunhan säilytät samat mittasuhteet kuin alkuperäisessä valokuvassa.

3DS MAXissa renderöity valokuvamontaasi

Picture 5. Lopullinen valokuvaupotus. Mallin alla oleva levy ottaa vastaan varjoja ja heijastuksia ja seinälevyt ottavat vastaan varjoja.