EN | FI

3D-tutoriaali

Second Picture on omistettu alkuperäisille tutoriaaleille 3D-grafiikasta, Photoshopista, valokuvauksesta ja WWW-suunnittelusta.

Polygoni-mallinnus

Metallisen lusikan 3D-mallinnos

Kuva 1. Metallisen lusikan renderöinti 3D Studio MAXissa.

06.06.2008 Kategoria: 3D (Mallinnus)
Tämä tutoriaali on tarkoitettu niille, jotka haluavat oppia luomaan 3D-malleja monimutkaisista kappaleista. Tämä on tutoriaali niille, jotka haluavat harjoitella mallinnustekniikkaa ennen monimutkaisemman projektin, kuten ihmisen pään mallintamisen aloittamista.

Tässä tutoriaalissa luodaan lusikan 3D-malli kuvan 1 mukaisesti. Lusikka luodaan käyttämällä polygoni-mallinnustekniikkaa ja subdivision surface -mallinnustekniikkaa. Mallinnus alkaa yhdestä polygonista ja malli luodaan lisäämällä siihen polygoneja usealla eri tavalla. Tämän tutoriaalin tarkoituksena ei ole luoda lusikkaa mahdollisimman tehokkaasti, vaan tutustuttaa polygoni-mallinnukseen ja Edit Poly -muokkaajan (modifier) keskeisiin toimintoihin. Tässä tutoriaalissa käydään läpi seuraavia toimintoja:

Edit Polyn valintatilat

Tässä polygoni-mallinnustutoriaalissa työskennellään seuraavissa Edit Poly -muokkaajan (modifier) valintatiloissa:

vertex-valintatila Vertex-valintatila: valinnat ja toiminnot kohdistuvat vertex-pisteisiin.

edge-valintatila Edge-valintatila: valinnat ja toiminnot kohdistuvat edgeihin.

border-valintatila Border-valintatila: voit valita kaikki kappaleen reunalla olevat edget kerralla.

polygoni-valintatila Polygoni-valintatila: valinnat ja toiminnot kohdistuvat polygoneihin.

Polygoneilla mallinnettaessa on tärkeää ymmärtää eri valintatilojen merkitys ja pystyä vaihtamaan niiden välillä aina ku se on tarpeen. Pikanäppäimet yllä mainituille valintatiloille ovat 1-4.

3DS muokkaajat

Edit Poly -muokkaajan lisäksi tässä polygoni-mallinnustutoriaalissa käydään läpi seuraavien muokkaajien käyttöä:

Symmetry - muokkaajaa voidaan käyttää kappaleen peilaamiseen ja siten symmetrisen kappaleen toinen puoli voidaan luoda automaattisesti.

Meshsmooth - muokkaaja tasoittaa 3D-mallin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että luomme karkean mallin ja annamme Meshsmooth-muokkaajan tasoittaa sen tekemällä siitä subdivision surfacen.

Hyödyllisiä pikanäppäimiä 3D Studio MAXissa

Kun 3D-mallia luodaan, on usein hyödyllistä vaihtaa rautalanka-renderöinnin (wireframe) ja varjostetun renderöinnin (Smooth+Highlights) välillä ja laittaa kappaleiden edget näkyviin. Näppäinkomennot näille toiminnoille ovat:

F3 - Varjostettu renderöinti / Rautalankarenderöinti

F4 - Tuo edget näkyviin (vain varjostetussa renderöinnissä)

1. Aloita polygoni-mallinnus

Yksittäinen nelisivuinen polygoni 3DS MAXissa

Kuva 2. Polygoni-mallinnus alkaa yhdestä nelisivuisesta polygonista.

Mallinnus alkaa lusikan varresta.

2. Edit Poly -muokkaajalla mallintaminen

Valittu nelisivuinen polygoni 3DS MAXissa

Kuva 3. Uusi polygoni luodaan kloonaamalla edge.

Kun polygoni luodaan kloonaamalla edge, siitä tulee aina nelisivuinen. Polygonilla voi olla myös kolme sivua tai enemmän kuin neljä sivua. Nyrkisääntönä voisi sanoa, että polygoni-mallinnuksessa kannattaa aina pyrkiä luomaan malli nelisivuisista polygoneista. Käyttämällä nelisivuisia polygoneja, pinnasta voidaan tehdä virheetön ja sellainen, joka muuntuu nätisti animoitaessa. Tämä on erityisen tärkeää kun mallinnetaan hahmoa.

3. Uusia polygoneja edgejä kloonaamalla

Polygni-mallinnus 3D Studio MAXissa

Kuva 4. 3D-malli luodaan polygoni polygonilta.

Valitse neljä edgeä ja luo uusia polygoneja kloonaamalla ne kuvan 4 mukaisesti.

Sivu 2: Meshsmooth-muokkaaja & Symmetry-muokkaaja

1 2 3 Seuraava sivu